Geplande projecten

  1. Waterputten

Tijdens ons verblijf in februari 2017 werden drie mogelijke projecten bezocht:

De vzw Kinderen van de Zon heeft een kippenkwekerij gebouwd in Kachune.
Het opkweken van kuikens vraagt dagelijks erg veel water welke niet goed voorhanden is.

Er is een oude gegraven waterput op ca. 80m van het gebouw, echter is het beschikbare water niet erg zuiver.

De vzw heeft ons de opdracht gegeven om in februari 2018 er een waterput te boren en uit te rusten met dompelpomp en zonnepanelen.

2. Fruit-zondroogmachine of “food solar dehydrator”

Meer dan 80% van de mango’s rotten op de grond tijdens het korte mangoseizoen.
Een deel van deze mango’s drogen voor eigen verbruik en/of voor verkoop op de markt is een interessante optie. Het doel van dit project is om eerst een prototype van een kleine gezins- droogmachine te bouwen om ter plaatse uit te testen en tevens de marktinteresse te peilen. Bij positief resultaat kan dan in een tweede fase een lokale ambachtsman gezocht worden die met onze ondersteuning deze droogmachines bouwt en verkoopt.